NRCS የአካባቢ የስራ ቡድን ስብሰባ በየካቲት 29

የNRCS የአካባቢ የስራ ቡድን ስብሰባ መርሐግብር ተይዞለታል እና ተሳትፎዎ ተጠይቋል!

በክላካማስ እና ማልትኖማ አውራጃዎች ውስጥ ያሉ የግብርና አምራቾች - ገበሬዎች፣ አርቢዎች፣ ደኖች፣ የችግኝ አብቃዮች እና ሌሎች የመሬት አስተዳዳሪዎች እንዲገኙ ይበረታታሉ። ስብሰባው በድብልቅ ቅርጸት (ምናባዊ እና በአካል) እየቀረበ ነው እና ለሁለቱም አማራጮች ምዝገባ ያስፈልጋል ፣ ዝርዝሮች ከዚህ በታች።

የአካባቢ የሥራ ቡድን ስብሰባ ምንድን ነው?

በየአመቱ፣ በስቴቱ ዙሪያ ያሉ የአካባቢ NRCS የመስክ ቢሮዎች የአካባቢ የስራ ቡድን ስብሰባ ያካሂዳሉ። እነዚህ ስብሰባዎች ለNRCS ሰራተኞች በማህበረሰባቸው ውስጥ ከሚያገለግሉት ሰዎች እንዲሰሙ እድል ይሰጣሉ። የአካባቢ ባለርስቶች እና የጥበቃ አጋሮች በአካባቢያቸው ስላለው የተፈጥሮ ሃብት ፍላጎት በቅድሚያ ያውቃሉ። ይህ በአካባቢው የሚመራ ሂደት በመላው ኦሪገን ውስጥ የጥበቃ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን እና ስትራቴጂዎችን ለማሳወቅ ይረዳል። እዚህ ተጨማሪ ይወቁ.

በአምራቾች የሚሰጠው አስተያየት NRCS የካውንቲውን የረጅም ክልል እቅድ እንዲያዘምን ያስችለዋል እና ተለይተው የታወቁ የሀብት ስጋቶችን ለመፍታት አዲስ የጥበቃ ትግበራ ስልቶችን ያዘጋጃል። 

ይቀላቀሉን - ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን!

  • መቼ: የካቲት 29th, 2024, 12:30 - 3:00 ከሰዓት
  • የት: ክላካማስ ጥበቃ መርጃ ማዕከል፣ 22055 S. Beavercreek Rd፣ Suite 1፣ Beavercreek፣ ወይም 97004
  • ማን: አርሶ አደሮች፣ አርቢዎች፣ ደኖች፣ የችግኝ አብቃዮች እና ሌሎች የተፈጥሮ ሃብት ጉዳዮች ያላቸው የመሬት አስተዳዳሪዎች
  • እንዴት: እዚህ ይመዝገቡ. በተጨባጭ ለሚገኙት፣ የሚሳተፉበት የማጉላት አገናኝ እና የስብሰባ ኮድ አንዴ ከተመዘገቡ ይላካሉ።

ለበለጠ መረጃ ኪምበርሊ ጋላንድን በ (503) 210-6032 ወይም kimberly.galland@usda.gov. ለአካል ጉዳተኞች የመጠለያ ጥያቄ ከስብሰባው 48 ሰዓታት በፊት መቅረብ አለበት። USDA የእኩል ዕድል አቅራቢ፣ አሰሪ እና አበዳሪ ነው።

እባክዎ ይህንን ለማንኛውም የስራ ባልደረቦችዎ ለማስተላለፍ እና ተሳትፎን ለማበረታታት ነፃነት ይሰማዎ።