StreamCare የዱር አራዊትን ያሻሽላል

የ StreamCare ፕሮግራም በንብረቴ ላይ ያለውን የዱር አራዊት በማሳደግ፣ በደንብ የታቀዱ የዛፍ እና የእፅዋት ቦታዎችን በማቅረብ፣ ንብረቴን ከአፈር መሸርሸር በመጠበቅ እና የጅረት አልጋውን በማደስ አስደናቂ ነበር። ይህ ሁሉ የእኔ ንብረት ዋጋ ይጨምራል. - አንድሪው ኮልመር
በ StreamCare ፕሮግራም ላይ