Asha

Asha

አሻ ጉጉ እና በትኩረት የሚከታተል የአውስትራሊያ ከብት ውሻ ድብልቅ ነው። ብዙውን ጊዜ አሻን በፎቅ ላይ ታገኛላችሁ፣ ሰራተኞችን እና ጎብኝዎችን በንቃት እየተከታተለች (ካልተተኛች)። የመተላለፊያ መንገዶችን በመመልከት ስራ በማይበዛበት ጊዜ, ብዙ ጊዜ ስለ ማዳረሻ ቁሳቁሶች ጠቃሚ አስተያየት ትሰጣለች. አሻ የግቢውን እና የባህር ዳርቻ ጉዞዎችን መጎብኘት ያስደስታታል።