Category Archives: ፍግ ግንኙነት

ፋንድያህን በማምጣት ርሃብን እንድንቀንስ እርዳን!

ቤት የሌላቸውን ወጣቶች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን አረጋውያን እና ቤተሰቦችን ለመመገብ በሺዎች የሚቆጠሩ ምግቦችን የምናቀርብ ትንሽ ለትርፍ ያልተቋቋመ ነን። ለእርዳታዎ ከቀረጥ የሚቀነስ ደረሰኝ ላቀርብልዎ እችላለሁ።
ተጨማሪ ያንብቡ

1 2 3 ... 10