በጀቶች, ሪፖርቶች እና እቅዶች

በዚህ ክፍል ውስጥ ሁሉንም በጀት ፣ ሪፖርት እና እቅድ ሰነዶችን ማግኘት ይችላሉ ፣ የተደራጀው በ የበጀት ዓመት(አንድ ኩባንያ ወይም መንግስት ለሂሳብ አያያዝ እና የሂሳብ መግለጫዎችን ለማዘጋጀት የሚጠቀምበት የአንድ አመት ጊዜ። የEMSWCD የበጀት አመት ጁላይ 1 ቀን ጀምሮ ሰኔ 30 ላይ ያበቃል።).

ስትራቴጂክ ዕቅድ
በጀት፣ ዕቅዶች እና ሪፖርቶች በበጀት ዓመት
ተዛማጅ ሰነዶች